Pályázóknak / Mester-M Díj 2023

Pályázati felhívás

Mester-M Díj 2023

a sport, a művészet, a bölcsészet- valamint a természettudomány területén


A MOL – ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Alapítvány) közfeladataival és támogatási politikájával összhangban, kiemelten fontosnak tartja a tehetségek támogatása mellett, a velük foglalkozó szakemberek, pedagógusok munkájának elismerését is, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Erre tekintettel az Alapítvány 2023. évben országos, nyílt, pályázatot hirdet a fiatal tehetségek fejlődését segítő, illetve támogató pedagógusok és edzők részére.

Te is emlékszel

Te is ismered

Segíts nekünk megtalálni őket!


1. A Mester-M díj célja

Szeretnénk fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, edzőkre felhívni a közvélemény figyelmét. Ők azok, akik a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, munkájuk nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Ösztönzik, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre. Tudásuk továbbadása több generációt segít újabb és újabb eredményekhez. Munkájuk ritkán kerül előtérbe, nevüket ritkán említik az eredmények mellett. 

Ha ismersz ilyen pedagógust, edzőt, jelöld őt a Mester-M díjra!

2. A jelölés módja

3. A részvétel feltételei - Kik lehetnek jelöltek? 

Aktívan dolgozó tanárok, edzők, 

Az Alapítvány Kuratóriumának célja, hogy megtalálja a több évtizede tevékenykedő, jó eredményeket elérő pedagógusok mellett a fiatal tanárokat, edzőket egyaránt, hogy munkájukat elismerje.

4. Kizáró okok

Nem vehet részt a pályázaton 

5. A pályázat díjazása

A benyújtott pályázatok alapján legfeljebb 10 jelölt kerül díjazásra.

A Mester-M díj összege személyenként: 2.000.000 forint* 

Az Alapítvány fenntartja a jogot a díjazás, továbbá a jelöltek számának módosítására vagy a díj ki nem adására.

6. A jelölések értékelése, döntés

Az Alapítvány Kuratóriuma értékeli a benyújtott pályázati anyagokat és kiválasztja azt a legfeljebb 10 személyt, akiket – a benyújtott pályázati anyagok alapján – a legérdemesebbnek tart a Mester-M díjjal való kitüntetésre a sport, a művészetek és a bölcsészet-, valamint a természettudomány területén. 

7. A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a szükséges mellékletek hiánytalan kitöltésével és csatolásával lehet benyújtani a mesterm@molujeuropaalapitvany.hu címre.

Egy jelölő egy személyt jelölhet a díjra Jelölő lehet magánszemély, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is.

A leadott pályázati dokumentációk tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség, kérjük ennek megfelelően, kellő körültekintéssel adják le a pályázati anyagokat. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. október 31. 23:59 óra 

A pályázatokról várhatóan 2023. december közepéig dönt a Kuratórium és azt követően adja át a díjakat 2024. januárjában.

8. Pályázati dokumentáció

A Pályázati Kiírás az Alapítvány honlapján jelenik meg, amelynek címe: www.molujeuropaalapitvany.hu

A mellékletek a pályázati adatlappal (Mester-M díjra leadott jelölések adatlapja) együtt alkotják a pályázati dokumentációt. 

A pályázat részeként kérjük az alábbi mellékletek maradéktalan kitöltését, csatolását:


További információ kérhető a mesterm@molujeuropaalapitvany.hu címen


* A díj összegéhez kapcsolódó járulékterhek kifizetését a MOL-Új EurópaAlapítvány átvállalja.