Pályázóknak / MOL Tehetségtámogató Program Művészet-tudomány

A MOL Alapítvány pályázatot hirdet 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok, diákcsoportok, ifjúsági csoportok részére, amelyek országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükség.

Pályázni az alábbi célokra lehet:

A. Eszközvásárlásra, amely az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülést, a szakmai fejlődést segíti (művészeti eszközök, kellékek, hangszerek, kották, tudományos eszközök, szakkönyvek stb.)

B. Útiköltség-térítéshez, amely segíti a pályázók eljutását a hazai és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, valamint az azokra felkészítő szakkörökre, táborokra (útiköltség, szállás, étkezés, nevezési díj, részvételi díj stb.)

C. Egyéb, pályafutáshoz kapcsolódó költségek, amelyek az A és B kategóriába nem férnek bele, de a pályázókat segítik a színvonalas és tartósan jó eredmények elérésében (pl. művésztanár óradíj, pályabérlet stb.).

A pályázatokat kizárólag az online pályázati felületen lehet benyújtani. Kötelező mellékletként csatolni kell az alábbiakat (hiányuk esetén formai hibásnak minősül a pályázat):

- 1. sz. melléklet: érvényes árajánlatok a beszerezni kívánt eszközökről (A kategória) vagy a tervezett versenyek, mesterkurzusok, fellépések, kiállítások ütemezése költségvetéssel (B kategória) vagy egyéb kiadások tervezett részletes költségvetése (C kategória).

- 2. sz. melléklet: a pályázó elmúlt 2 tanévben (2019-20 és 2020-21) elért eredményeinek dokumentációja (oklevelek másolatai vagy hivatalos internetes eredménylisták; ehhez a melléklethez nincs formanyomtatvány)

- 3. sz. melléklet: a felkészítő tanár támogató nyilatkozata.

A média-megjelenések előnyt jelentenek, kérjük, ezek listáját is csatolják (4. sz. melléklet, nem kötelező).

A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 15.000.000 forint. 

Kik pályázhatnak?

- egyéni (vagy páros) pályázatot nyújthatnak be, akik 

o rendelkeznek magyar állampolgársággal, állandó magyarországi lakhellyel és magyarországi közoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat

o 10. életévüket legalább ebben az évben betöltik vagy 18. életévüket legfeljebb 2021-ban töltik be.

- csoportos pályázatot nyújthatnak be iskolai csapatok, csoportok (pl. színjátszó-kör, kórus, tudományos vetélkedősorozaton induló csapat, állandó szakköri csoport stb., akik közösen elért versenyeredményekkel rendelkeznek. Egyéni eredményeket nem tudunk csapatpályázatnál elfogadni!

A pályázat benyújtási határideje az online felületen: 2021. szeptember 30. 24.00

A pályázati támogatásokról a végső döntést a MOL Alapítvány kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2021. november végéig. Az eredményről minden pályázót emailben értesítünk. 

A pályázat elbírálásánál az eddig elért eredményeket vesszük figyelembe, illetve előnyös elbírálásban részesülhet az a pályázó, akinek anyagi és családi körülményei ezt indokolják.

A nyertesekkel a MOL Alapítvány támogatási szerződést köt. A támogatást részleges vagy teljes előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról a pályázó nevére szóló számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül. 

A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2021. december 1 - 2022. május 31.

Egy pályázó csak egy kategóriában (A vagy B vagy C) nyújthat be pályázatot!

Önerő megléte nem feltétele a pályázat benyújtásának, de nagyobb összegű támogatási igény benyújtásánál további előnyt jelent.

Kizáró okok: Nem fogadható el annak a pályázónak az anyaga, akinek korábbi pályázata nem zárult még le, vagy annak támogatásával nem számolt el. 

A pályázatokat csak az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni: https://opa.molalapitvany.hu. A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött, amelyet csak felnőtt nagykorú személyek végezhetnek el (18. életévet betöltött pályázó vagy szülő, tanár). 

A pályázati információk elérhetők www.molalapitvany.hu oldalon. 

Hiánypótlásra van lehetőség. A pályázatok formai értékelését követően erre elektronikus levélben kap felszólítást a pályázó, aminek a megadott határidőig eleget tehet. Ha a megadott határidőig nem érkezik be a hiánypótlás, a pályázat elutasításra kerül.

A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati Kézikönyvből ismerhetik meg, amely letölthető az internetről.

További információ kérhető: info@molalapitvany.hu

A pályázat és kötelező mellékletei itt tölthetők le: