Közzétételi lista

Az Alapítvány neve: MOL-ÚJ Európa Alapítvány (Alapító okirat)

Az Alapítvány székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 11.

Az Alapítvány e-mail címe: info@molujeuropaalapitvany.hu

Az Alapítvány telefonszáma: 36-30-163-7625 (Az Alapítvány központi telefonszáma hétköznapokon munkaidőben hívható.)

Az Alapítvány adószáma: 19308265-2-41

Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013160

Az Alapítvány bankszámlaszáma: 11794008-24025533

Az Alapítvány szervezeti ábrája

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

Az Alapítvány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény értelmében közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak minősül.

Felügyeletet ellátó bíróság:

Fővárosi Törvényszék

Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.

Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16

Központi telefonszám: 36 1 354 6000

E-mail cím: ft.elnokseg@birosag.hu

Weboldal: fovarositorvenyszek.birosag.hu


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapítvány Adatvédelmi tájékoztatóKözérdekű adatok igénylése:

Közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének tájékoztatója

Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 11.

E-mail: info@molujeuropalapitvany.hu

Adatvédelmi felelős és ügyfélkapcsolati vezető: Németh Dea

Számviteli beszámoló

Könyvvizsgálói jelentés és éves beszámoló 2021

Könyvvizsgálói jelentés és éves beszámoló 2022


Közzétételi lista gazdasági adatai


A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

A 2023. év II. negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: átlagos statisztikai állományi létszám 2023. év második negyedévére vonatkozóan: 8 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év második negyedévére vonatkozóan: 29 896 eFt.

A tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 30.733 e Ft.


Szabályzatok

Kuratórium ügyrendje

Felügyelőbizottság ügyrendje 

Támogatási politika

Támogatási szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

Befektetési szabályzat

Leltározási és selejtezési szabályzat

Számviteli politika


Weboldal tárhely szolgáltató partner: KMAK Kft. - Kelet- Magyarországi Adat központ Kft. (cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. III/333, e-mail cím: info@kmak.hu)